Vækst gennem uddannelse
Højere uddannelsesniveau
Billund Kommune vil skabe

Vækst gennem uddannelse

Mål: At øge uddannelsesniveauet til gavn for borgere og erhvervsliv
Et højt uddannelsesniveau og vækst hører sammen. Virksomheder med højtuddannede medarbejdere er de mest produktive, så ved at højne uddannelsesniveauet, kan vi skabe vækst. Som kommune skal vi arbejde for, at det kan ske.

Uddannelse giver vækst
Som kommune skal vi arbejde for, at forudsætningerne er til stede for, at virksomheder kan skabe øget vækst. Veluddannet arbejdskraft er en sådan forudsætning. I Billund Kommune skal vi arbejde for et højne uddannelsesniveauet , så det indfrier virksomhedernes krav. 

Et højt uddannelsesniveau tiltrækker virksomheder
Et højere uddannelsesniveau vil også gøre kommunen og arbejdsstyrken mere fleksibel og således mindre sårbar over for konsekvenserne af den øgede globalisering. Ved at øge uddannelsesniveauet kan vi tiltrække nye virksomheder til kommunen. 

Uddannelse starter tidligt
Der skal skabes attraktive dagtilbud og folkeskoler, som stimulerer børn til læring og garanterer trivsel. Det er forudsætningen for at børnene kan tilegne sig de kundskaber og værdier, der sikrer, at de fortsætter i uddannelsessystemet. 

Der skal også være et varieret udbud af ungdomsuddannelser. Billund Kommune er strukturelt set begunstiget ved at have en meget bred palet af ungdomsuddannelser. Det etablerede samarbejde omkring Campus Grindsted er en grundforudsætning for, at Billund Kommune fremadrettet kan indfri vækstambitionerne. 

Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Uddannelse, udvikling og læring er:
- At øge uddannelsesniveauet generelt i Billund Kommune: 
- At skabe verdens bedste dagtilbud og folkeskole
- At skabe et godt grundlag for udvikling af et spændende studiemiljø i Grindsted omkring ungdomsuddannelserne
- At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse
- At mindst 50 % som minimum gennemfører en gymnasial uddannelse
- At flere gennemfører en MVU eller LVU i Billund Kommune end i Region Syddanmark
- At gøre leg og læring til underliggende grundvilkår for udviklingen i Billund Kommune