Turist og erhvervsmagnet
Styrket turisme og erhvervsudvikling
Billund Kommune vil være

Turist og erhvervsmagnet

Mål: Billund Kommune vil styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling
Billund Kommune skal udvikle sig til hjemsted for den førende destination for familieturisme i Nordeuropa.

Ikke bare venlig – også erhvervsvenlig…
Billund Kommune er ofte blevet fremhævet, som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Vi er også en af de kommuner med den højeste erhvervsfrekvens, der udtrykker, hvor stor en del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dermed imødekommer Billund Kommune i høj grad erhvervslivets forudsætninger for fortsat udvikling.

Skift fra industri til servicesamfund
Som kommune er vi forpligtet til at sikre, at alle står godt rustet til at klare skiftet fra industrisamfund til servicesamfund. Udfordringen fremadrettet bliver at sikre, at der fortsat sker en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser, og at kommunen udvikler sig til et endnu mere attraktivt sted for virksomheder at etablere og udvikle sig.

Udvikling af rammebetingelser
En aktiv erhvervspolitik og udvikling og implementering af en erhvervsstrategi i samarbejde med erhvervet er en nødvendighed, men der vil også være stigende fokus på, at kommunen selv spiller en mere aktiv rolle i udviklingen af nye erhvervsmuligheder og i fastlæggelse af fleksible rammebetingelser for det at drive virksomhed i kommunen.

Flere turister i længere tid
Med placeringen af LEGOLAND, Lalandia og lufthavnen har kommunen de bedste forudsætninger for at udvikle sig til Nordeuropas største ressortområder for familieturisme. Visionen er, at 5 mio. turister om få år vil besøge Billund årligt, og at en meget stor del overnatter i området i flere dage året rundt.

Familieturisme er kendetegnet ved, at hele familien får en oplevelse i et spændende, roligt og sikkert miljø med mangeartede udfordringer - både for hele familien og for de enkelte familiemedlemmer. Målet er kvalitet i rammer og indhold, så miljøet hele tiden er indbydende.

Fra 400.000 til 2,6 mio. på 4 år
Siden 2007 er der sket en voldsom udvikling i turismen i Billund. Antallet af overnatninger er siden 2007 således steget fra knap 400.000 til 1.2 mio. – altså en stigning på 200 % på 3 år – mens 2.6 mio. turister vurderes at ville besøge Billund i 2011.  Udviklingen er et godt eksempel på, hvordan det er lykkes at fastholde arbejdspladser og bringe nye til.

Destination Billund
Billund Kommune har sammen med turistvirksomhederne i kommunen udviklet en turismestrategi, som skal sikre en fortsat positiv udvikling af turismen i Billund. En fortsat udvikling af turismen vil ske i takt med, at der udvikles flere attraktioner og oplevelser, hvor familieturisme er i centrum, og i takt med, at der sker en koordinering af indsatsen for at udvikle og markedsføre ressortområdet mellem alle interessenter. Udviklingen af Destination Billund vil som målsætning have at ønske om at tiltrække besøgende hele året, selv om der fortsat vil være højsæson i perioden juni – september.

It’s in the air
Billund Airport, Vestdanmarks internationale lufthavn med mere end 2.5 mio. passagerer og håndtering af over 60.000 tons cargo årligt er et særdeles stærkt aktiv for Billund Kommune, som vi i højere grad skal formå at udnytte i forhold til at skabe vækst i kommunen. 

Billund Kommunes mål for vækstindsatsen turisme- og erhvervsudvikling er:
At skabe 5.000 nye jobs i Billund Kommune
At 5 mio. turister besøger Billund hvert år inden for få år.
At understøtte gode udviklingsmuligheder for turisme- og erhvervsudviklingen
At understøtte udviklingen af Legoland Billund Ressort, som fyrtårn for familieturismen i Destination Billund.
- At sikre et godt samspil mellem borgerne i Billund Kommune og de mange besøgende.