Et godt sted at bo
Øget bosætning i Billund Kommune
Billund Kommune vil være

Et godt sted at bo

Mål: Øget bosætning i Billund Kommune
I Billund Kommune vil vi være mange flere. Vores mål er at blive 30.000 indbyggere. Det skal vi være for at indfri de ambitioner vi har som kommune. Der er plads til mange flere, der vil opleve Billund Kommune som ”hjemme”.

Bosætning er en fundamental forudsætning for vækst. Vækst i bosætning styrker Billund Kommunes muligheder for fortsat udvikling og velfærd med mere af det, vi har brug for, nemlig god arbejdskraft og et godt beskatningsgrundlag, så kommunens serviceniveau kan fastholdes og udvikles.

Øget bosætning skal ses i sammenhæng med jobskabelse, erhvervs- og detailhandelsudvikling, attraktive boligtilbud, service- og rekreationstilbud og en velfungerende infrastruktur.

Nye naboer
Billune Kommune har en vision om at nå et befolkningstal på 30.000 indbyggere. Det er en befolkningsudvidelse på 14.5 % i en periode, hvor befolkningstallet ser ud til at stagnere. Og vi bliver færre yngre og flere ælde. Derfor skal der satses meget offensivt, hvis udviklingen skal vendes.

Flere attraktive boligområder
En vigtig forudsætning for at kunne realisere en befolkningstilvækst er attraktive boliger for tilflytterne. Ved en befolkningstilvækst på 14.5 % vil det aktuelle udbud i Billund Kommune ikke være tilstrækkeligt.

Arbejd - og bo – i Billund Kommune
Næsten 7000 pendler dagligt ind i Billund Kommune. Kommunen har mange arbejdspladser i forhold til den arbejdsstyrke, der bor i kommunen – ca. 1.25 arbejdsplads pr. arbejdskraft. Det betyder et stort potentiale for øget bosætning.

Vi vil i dialog med de mange, der forlader kommunen efter arbejdstids ophør og forklare dem, hvorfor de også skal bo i Billund.

Billund Kommune er ikke bare et godt sted at arbejde. Det er også et godt sted at bo. Man får meget i for pengene i Billund Kommune. Boligpriserne er lave i Billund Kommune - gennemsnitsprisen pr. kvadratmeter er næsten det halve i forhold til Odense. Man bor bedre for færre penge, så der bliver plads til andre ting i hverdagen. 

Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Bosætning er:
- At øge befolkningstallet til 30.000
- At sikre grundlaget for sund økonomi som en forudsætning for fremtidig udvikling og velfærd
- At bevare en homogen befolkningssammensætning
- At bevare en stor arbejdsstyrke til de mange arbejdspladser i Billund Kommune