Den bedste vej fra A til B
Infrastruktur der understøtter vækst
Billund Kommune vil sikre

Den bedste vej fra A til B

Mål: At sikre en infrastruktur, der understøtter vækstambitionerne
Adgangen til et velfungerende infrastruktursystem er en afgørende faktor i borgernes valg af bopæl og arbejdsplads og i erhvervslivets valg af domicil. I Billund Kommune skal vi arbejde for at begge forhold tilgodeses, udvikles og udbygges.

Bosætning og infrastruktur
Vi vil udbygge infrastrukturen så den tilgodeser borgernes ønsker og forventninger. Det gælder f.eks. sikre skoleveje og et veludbygget stisystem.

Veje til og fra Billund Kommune
Billund Kommune vil arbejde for at sikre, at infrastrukturen til og fra kommunen og internt i kommunen tilgodeser erhvervslivets behov.Pendlingen mellem hjem og arbejde er en væsentlig og aktuel udfordring for de virksomheder, som skal rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

Vejen for turisterne
Billund by vil i det kommende tiår udvikle sig til at blive en førende destination for familieturisme i Nordeuropa. 5 mio. turister vil sætte infrastrukturen under pres. Billund Kommune vil sikre en infrastruktur, der understøtter en positiv turismeudvikling. 

Hurtig adgang til luftvejene
Billund Kommune er hjemkommune for Vestdanmarks største lufthavn. Lufthavnens fortsatte udvikling er en vigtig parameter i at drive væksten i Billund Kommune. Denne udvikling skal Billund Kommune også understøtte med en infrastruktur, der gør Billund Airport til et oplagt valg. 

Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Den bedste vej fra A til B er:
- At udbygge og udvikle infrastrukturen i Billund Kommune så den understøtter væksten i kommunen
- At sikre etablering af Hærvejsmotorvejen
- At understøtte Billund Airports fremtidige udvikling