Infrastruktur der understøtter vækst

Hærvejsmotorvejen

Hærvejskomitéen og Region Syddanmark vil nu arbejde for enighed i hele Vestdanmark om trafikinvesteringer – Carl Holst og Jens Chr. Lund appellerer til samarbejde og enighed om en fælles indstilling til Christiansborg. En afklaring af fremtidens infrastruktur i Jylland rykker nu et stort skridt nærmere. Hærvejskomitéen og Region Syddanmark vil fremover forsøge at samle opbakning i hele Vestdanmark om en fælles indstilling til landspolitikerne, der skal bane vejen for de store beslutninger på trafikområdet.

"Der er mange projekter i spil, og som ansvarlige politikere må vi være realistiske og prioritere. Derfor vil vi appellere stærkt til, at hele Vestdanmark finder sammen i en fælles, pragmatisk aftale, så vi kan præsentere en samlet løsning for landspolitikerne. Det ville være et meget stærkt signal at sende til Christiansborg," regionsrådsformand Carl Holst (V) fra Region Syddanmark. "Vi er tre forskellige regioner med forskellige ønsker og behov. Men vi deler også en fælles holdning til at brede væksten ud til hele landet og sikre ny udvikling til vores yderområder. Så det burde være muligt at bøje enderne mod hinanden og finde en fælles forståelse," lyder regionsrådsformandens appel.

Hærvejskomitéen, der arbejder for en ny, midtjysk motorvejskorridor, glæder sig over, at de 22 kommuner i Region Syddanmark helhjertet bakker op om en ny midtjysk motorvej, ligesom de også ønsker en ny parallelforbindelse over Lillebælt og realisering af timemodellen på jernbanen med stop i Trekantområdet og inddragelse af Esbjerg og Flensborg. "Enigheden i Syddanmark viser, at det kan lade sig gøre at forene mange forskellige interesser. Hvis viljen er til stede, kan det også lykkes for hele Vestdanmark," siger formand for Hærvejskomitéen, Jens Chr. Lund. "Med min erfaring fra trafikpolitik i Folketinget ved jeg, at en samlet indstilling fra et stort område har god effekt, mens intern rivalisering mellem mange projekter kan lægge gift for dem alle. Det skal vi undgå." Rent praktisk vil Hærvejskomitéen og Region Syddanmark nu sondere mulighederne for at formulere en fælles holdning med Region Midtjylland og Region Nordjylland. "Vi anerkender, at der er andre ønsker i de øvrige regioner som en tredje Limfjordsforbindelse og en Kattegat-forbindelse. Begge er store og visionære projekter, som vi ikke er modstandere af. Vi mener dog, at det er andre løsninger, der skal til i den nærmeste fremtid for at løse de aktuelle og presserende trafikbehov, men vi er klar til at drøfte realistiske prioriteringer og tidsplaner til gavn for hele Danmark," fastslår Carl Holst.

For mere information:
Formand for Hærvejskomitéen, Jens Chr. Lund, mobil 53 63 06 45
Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervschef Gert Helenius, Billund Kommune, mobil 24 23 37 70