Højere uddannelsesniveau

Dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse

Billund Kommune vil skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse. Vi vil udvikle indholdet i kommunens dagtilbud og folkeskoler med et nyt fælles pædagogisk grundlag, som skaber tilbud i verdensklasse. For at understøtte denne udvikling vil Billund kommune koble daginstitutioner og folkeskoler med fælles læreplaner og mål. Vi vil løfte udviklingen i samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner på uddannelsesområdet og deltagelse i forskningsprojekter.