Øget bosætning i Billund Kommune

Bosætningsstrategi for Billund Kommune

Billund Kommune vil de kommende 3 år udvikle og gennemføre en offensiv bosætningsstrategi, som skal fokusere på, hvordan der konstant kommer nye borgere i den erhvervsaktive alder til kommunen og hvordan nuværende borgere kan fastholdes i kommunen.

Det kræver et intensivt samarbejde mellem kommunen, erhvervsvirksomhederne og frivillige organisationer. Udgangspunktet er Byrådets samlede vision for kommunen – Billund, familiens foretrukne valg.

Vi vil brande kommunen med ”det særlige” ved at bo i Billund Kommune Alle basisforudsætningerne for at flytte er tilstede: billige og attraktive boliger, et godt skolevæsen osv. Men det er lige så vigtigt, at kommunikere ”det særlige” ved at bo i Billund. Et godt brand er afgørende for at kommunen fremstår som en attraktiv ny bopælskommune. Billund Kommune skal være et brand. Her skal bl.a. Børnenes Hovedstad og en god kommunal service være væsentlige elementer. Hvis du vælger at bo i Billund Kommune skal dine gamle naboer bl.a. tænke: Du vil give dine børn gode rammer og betingelser.

Som led i at lave en bosætningsstragi for kommunen har Byrådet besluttet, at der i den kommende tid skal sættes ektra fokus på at sammensætte en attraktiv velkomstpakke til såvel borgere, der flytter til kommunen, men også en velkomstpakke, som kan gøre det attraktivt at flytte hertil. 

Desuden skal der laves udarbejdes en markedsføringsstrategi, som sætte Billund Kommune på landkortet, som et aldelses attraktivt sted at bo.