Infrastruktur der understøtter vækst

Billund Kommune vil...

Vi vil forbedre den overordnede infrastruktur
Infrastrukturen til og fra Billund Kommune skal understøtte adgangen til Vestdanmarks største lufthavn og Nordeuropas største turismeressort for familieturisme. Lufthavnens ønsker skal kombineres med behovet for at give gode betingelser for pendlere, besøgende til turismeområderne og godstransport til og fra de store arbejdspladser. 

Vi vil arbejde for en Hærvejsmotorvej og forbedring af de store trafikårer
Billund Kommune ønsker en Hærvejsmotorvej for at styrke den overordnede adgang til og fra Billundområdet, og vil på alle måder søge at påvirke beslutningsprocessen til et positivt resultat. 

Vi vil arbejde for at løse kapacitetsproblemer
De overordnede veje i Billund Kommune har kapacitetsproblemer. Derfor er der behov for løbende udvidelse og nyanlæg så trafikken kan afvikles gnidningsløst.

Vi vil arbejde for en jernbane og letbane til Billund
Også jernbanespor til Billund Airport vil være et nødvendigt supplement for at sikre den fremtidige infrastruktur. Staten har indledt en screening af en mulig jernbaneforbindelse til Billund. Billund Kommune vil arbejde for, at der indarbejdes overvejelser om letbanetrafik fra Trekantområdet til Billund, og at det indgår i statens fremtidige trafikinvesteringer.

Vi vil arbejde for god trafikal infrastruktur
Vi vil arbejde for sikker trafik

Den store trafikafvikling i kommunen kræver øget fokus på sikre trafikveje for alle trafikanter. Dette vil blive understøttet af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Vi vil sikre bedst mulig dækning med kollektiv trafik
Vi vil arbejde for at binde kommunen sammen med et velfungerende system af offentlige transportmuligheder både som adgangsmiddel til uddannelsesinstitutioner, sygehuse, yderområderne og til aflastning af trafikken i de spidsbelastede perioder, så de bliver et godt alternativ til privat kørsel.

Vi vil fremme god infrastruktur for de bløde trafikanter

Vi vil med trafiksikre veje og sammenhængende stiforbindelser tilgodese de bløde trafikanter. Derved opfyldes målsætningen om, at der bliver et godt og sammenhængende cykelstinet. På samme måde er det vigtigt, at der indtænkes et velfungerende stinet i kommunen, som forbinder boligområder, skoler, indkøbsområder, bymidter, og rekreative områder.