Højere uddannelsesniveau

95% målsætning

Mindst 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 50% en gymnasial uddannelse. Indsatsen kan ske på flere forskellige fronter – f.eks. bedre vejledning, gøre fravalg til omvalg, sikre flere praktikpladser m.v.

Dertil kommer, at vi vil sikre et attraktivt studiemiljø i Grindsted. Billund Kommune vil udvikle samarbejdet omkring Campus Grindsted, så der skabes et attraktivt studiemiljø i Grindsted. Det er en forudsætning for, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og det vil styrke uddannelsesinstitutionerne i konkurrencen med uddannelsestilbud i nabokommunerne.